Economiestraat 39 BU 12
6433 KC Hoensbroek
Telefoon :+31 (0)45-5232782
Fax :+31 (0)45-5233036

Astbestsanering

BAZ, Brandpreventie en Asbestsanering Zuid biedt een compleet pakket van asbestsaneringen en kleine sloopwerken. Bij de constatering van asbestverdachte materialen dient u als volgt te werk te gaan:

Bepalen of het verdachte object daadwerkelijk asbest betreft (kan alleen middels door een gecertificeerd inventarisatiebureau). Indien uit het inventarisatierapport blijkt dat het verdachte object daadwerkelijk asbest is, dan dient een sloopmelding bij de gemeente te worden aangevraagd. Zodra inventarisatierapport en sloopmelding voorhanden zijn, kunt u de asbest door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf laten verwijderen. U kunt ook kiezen om gelijk bij verdachte materialen BAZ-groep in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de doorlooptijd van het totale traject aanzienlijk wordt ingekort. Meestal is asbest niet gelijk schadelijk voor de gezondheid indien u het materiaal ongemoeid laat, maar het is altijd beter om te laten bepalen hoe hiermee om te gaan. 

Op het saneren van asbest wordt strikter toegezien door Certificerende Instelling en Arbeidsinspectie. Gedurende de afgelopen jaren is de wetgeving t.a.v. asbestsaneringen steeds verder aangescherpt. Dit resulteert erin dat de kosten welke gemoeid gaan met asbestsaneringen telkenmale hoger worden, er zijn echter ook technieken voorhanden om bepaalde hoog-risico saneringen veiliger, sneller en goedkoper aan te pakken. BAZ volgt nieuwe werkwijze nauwlettend en implementeert deze waar het daadwerkelijk voordelen heeft snel binnen haar organisatie. Zo heeft BAZ sinds juni ook een samenwerking met Asbestsanering het Zuiden en Minicontainment Nederland, hierdoor kunnen bepaalde hoog risico saneringen eenvoudiger, veiliger en sneller worden uitgevoerd middel minicontainment (verwijzing site)

De classificatie van asbest is als volgt:

Klasse 1: Asbest verkrijgt de classificatie 1 bij de volgende gevallen;

Losliggend object. Hechtgebonden asbest met geen kans op breuk bij verwijderen. Voorbeelden hiervan zijn losliggende golfplaten, flenzen welke in geheel worden verwijdert, panelen welke kunnen worden verwijdert zonder kans op breuk of het asbesthoudend materiaal te bewerken.

Klasse 2 : Asbest verkrijgt de classificatie 2 bij de volgende gevallen;

Spijkervast of geschroefde asbest binnen of buiten met kans op breuk/bewerken van het asbesthoudend materiaal bij verwijderen men kan hierbij denken aan golfplatendak, colovinyl vloer, wandbeplating etc. Hierbij moet men bij buiten saneren gebruikmaken van een volgelaatsmasker. Bij binnensituaties dient men gebruik te maken van een containment om verdere besmetting te voorkomen. Na de saneringswerkzaamheden wordt de ruimte vrijgegeven door een geaccrediteerd laboratorium. Bij buitensituaties kan worden volstaan met een visuele inspectie, terwijl bij binnensituaties een luchtmeting vereist is.

Klasse 2A : Asbest verkrijgt de classificatie 2A indien deze amfibool asbest (dit is meer schadelijke asbest) bevat, dit zien we met name bij asbest welke in het verleden is aangebracht om zijn brandwerende eigenschappen

Het verschil zit met name in binnen situaties waarbij de meting welke aan het einde van de sanering vereist is twee maal zo lang duurt en additionele kleefmonsters worden genomen. Ten gevolge van deze tijden en de analyse van de monsters welke ook langer duurt lukt bij deze saneringen meestal niet een afhandeling binnen 1 werkdag.